89 GODINA OD ATENTATA U MARSEILLE-u, utorak 9 LISTOPADA 1934 – ponedjeljak 9 listopada 2023

Priložene slike su iz prve emigracije dra. Ante Pavelića, kasnije Poglavnika NDH.

                                     

Molim za što bolje razumijevanje dolje priloženog povijesnog sadržaja, kliknite na prikazane poveznice. Administracija hrvatskog nezavisnog portala otporas.com vam to preporučuje. Hvala!

                             

Atentat u Marseilleu

Trenutak kada atentator Vlado Černozemski skače na automobil i ubija jugoslavenskoga kralja Aleksandra I. Karađorđevića u Marseilleu9. listopada 1934. godine u 16 sati i 20 minuta

Atentat u Marseilleu na jugoslavenskoga kralja Aleksandra I. Karađorđevića dogodio se u utorak, 9. listopada 1934. godine, prilikom njegovog službenog posjeta Francuskoj, u Marseilleu, na trgu Berzamski, u 16 sati i 20 minuta.

Atentator, Vlado Černozemski, podrijetlom Bugarin,[1] pripadnik Unutrašnje makedonske revolucionarne organizacije (skraćeno VMRO), usmrtio je kralja Aleksandra, a francuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou, ranjen je u ruku zalutalim policijskim metkom te je zbog neprikladne medicinske pomoći iskrvario i umro. Oko atentata su surađivali ustaše i VMRO, koji nisu željeli da Hrvati i Makedonci 1 (koji su smatrani Bugarima[2][3][4]) žive pod srpskom dominacijom, posebno nakon uvođenja Šestosiječanjske diktature i donošenja oktroiranog ustava,[5] nego su se zalagali za stvaranje neovisnih država Makedonije i Hrvatske.[6] U atentat su bile umiješane i pojedine strane sile, u prvom redu Mussolinijeva Italija, koja je imala teritorijalne pretenzije prema Jugoslaviji, odnosno njezinoj jadranskoj obali.

Prilike u zemlji[uredi | uredi kôd]

Situacija u Makedoniji[uredi | uredi kôd]

Na jugoistoku Kraljevine SHS i dalje je bilo otvoreno “makedonsko pitanje”. Nezadovoljna komadanjem makedonskih područja, Unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija (VMRO) nastavila je oružanu borbu za oslobođenje i ujedinjenje čitave Makedonije (egejskepirinske i vardarske).[7]

Nasuprot tome, u novoosvojenim područjima, beogradska vlada je provodila dosljednu politiku srbizacije.[8] U školama je provođena sustavna politika denacionaliziranja i posrbljavanja Makedonaca, Bugara i drugog makedonskog stanovništva.[9] Beogradska vlada je nametala i lingvističku politiku srbizacije u Makedoniji, koja je nazivana “Južnom Srbijom” (neslužbeno) ili “Vardarskom banovinom” (službeno). Govorni jezik makedonskih Slavena službeno je smatran dijalektom nepostojećeg srpsko-hrvatskog jezika.[10] Pritom, ovaj južni dijalekt potiskivan je obrazovanjem, u vojsci i raznim drugim sredstvima, a njegova uporaba bila je kažnjiva.[11]

Zbog ovakve politike, vlada je došla u sukob s aktivnostima makedonskih i pro-bugarskih grupa. U Makedoniji su vođene prave oružane borbe žandarmerije s komitima, a jugoslavenske vlasti maltretirale su tisuće ljudi pod sumnjom suradnje s Unutrašnjom makedonskom revolucionarnom organizacijom.[12]

Situacija u Hrvatskoj[uredi | uredi kôd]

Nastanak zajedničke države Hrvata i Srba 1918. godine je, umjesto okončanja, doveo do pojačavanja dotada tinjajućeg sukoba između srpskog i hrvatskog nacionalizma. Vodeći hrvatski političari, među kojima se najviše isticao Stjepan Radić i njegova Hrvatska pučka seljačka stranka, zalagali su se da nova država postane federalna republika, dok su se vodeći srpski političari na čelu s premijerom Nikolom Pašićem i uz potporu kralja Aleksandra I. Karađorđevića, zalagali za koncept unitarne monarhije. Potonji je koncept je prihvaćen 28. lipnja 1921. godine u obliku Vidovdanskog ustava, koji je na području Hrvatske izazvao ogorčenje kako samim načinom na koji je izglasovan – običnom većinom članova Ustavotvorne skupštine umjesto predviđene dvotrećinske, i uz otvoreno podmićivanje muslimanskih zastupnika – tako i time da je Hrvatska novim centralističkim uređenjem izgubila određene elemente vlastite državnosti (Sabor kao parlament, domobranstvo kao vojsku, bana kao šefa države) očuvane kroz stoljeća strane mađarske i austrijske vlasti. Osim shvaćanja da će Hrvatska i Hrvati u novoj državnoj zajednici imati podređen položaj, nezadovoljstvu je značajno pridonijela i široko raširena korupcija, kao i bahatost i nesposobnost nove državne uprave kojom su dominirali kadrovi iz Srbije. Pokušaji hrvatskih političara da “hrvatsko pitanje” ponovno stave na dnevni red, bilo kroz obraćanje stranoj javnosti, bilo zahtjevima za novo državno uređenje, uglavnom su doživljavali neuspjeh i kao reakciju imali optužbe za izdaju, a u nekim slučajevima i policijsku represiju.

Ključan događaj koji će srpsko-hrvatski sukob dovesti do nove eskalacije bio je atentat u Narodnoj skupštini 20. lipnja 1928. godine prilikom kojeg je Puniša Račić, srpski političar iz Crne Gore i dvorski agent, pucao na zastupnike Hrvatske seljačke stranke na mjestu ubivši Pavla Radića i Đuru Basarička, ranivši Ivana Pernara i Ivana Granđu te teško ranivši Stjepana Radića koji od posljedica atentata umire u Zagrebu, 8. kolovoza 1928. godine.[13] Taj je događaj duboko pogodio hrvatsku javnost, stvorivši od Radića mučenika, ali i izazvavši nerede koji će kralju Aleksandru poslužiti kao izgovor da 6. siječnja 1929. godine proglasi Šestosiječanjsku diktaturu i državi nametne ideologiju tzv. integralnog jugoslavenstva kojim je ukinuto službeno korištenje hrvatskog imena. Tijekom diktature zabranjen je rad političkih stranaka, što je uključivalo i HSS koja je do tada već na svoju stranu dovela uvjerljivu većinu hrvatskog naroda. Svi su ti procesi doveli do radikalizacije hrvatske javnosti i političara, koji počinju ne samo odbacivati bilo kakav koncept zajedničke države Srba i Hrvata, nego stvaranje samostalne hrvatske države koja bi zamijenila Jugoslaviju nastoje ostvariti nasiljem, odnosno oružanom borbom.

Plakat UHRO-a objavljen nakon ubojstava Hrvata u Kraljevini Jugoslaviji (Stjepan RadićPavle RadićĐuro BasaričekMilan ŠufflayMarko Hranilović, Matija Soldin, Ivan Rosić…)

U tome se najviše istakla Ustaša – hrvatska revolucionarna organizacija (UHRO), koja je osnovana dan nakon uvođenja Šestosiječanjske diktature 7. siječnja 1929. godine u Italiji.[nedostaje izvor] Neposredno po zavođenju diktature 1929. godine, u Sofiji dolazi do sastanka vođa UHRO (Ustaša – hrvatska revolucionarna organizacija) Ante Pavelića i VMRO (Vnutarnja makedonska revolucionarna organizacija) Vanče Mihajlova. Tom prigodom dogovaraju se o zajedničkom budućem djelovanju i potpisuju “Sofijska deklaraciju” koja predviđa stvaranje neovisnih država Hrvatske i Makedonije.[14] U rujnu 1932. godine organiziran je Lički ili Velebitski ustanak, kada naoružani ustaše napadaju žandarmerijsku postaju kraj GospićaKomunistička partija Jugoslavije proglasom »pozdravlja ustaški pokret ličkih i dalmatinskih seljaka i stavlja se potpuno na njihovu stranu«.[15]

Šestosiječanjska diktatura[uredi | uredi kôd]

Šestosiječanjska diktatura je bilo razdoblje diktature u Kraljevini SHS od 6. siječnja 1929. do 3. rujna 1931. godine kada je kralj Aleksandar I. Karađorđević raspustio Narodnu skupštinu,[16] zabranio rad svih političkih stranaka[16] i sindikata, političke skupove, uveo cenzuru, proglasio ideologiju “integralnog jugoslavenstva” te državi promijenio ime u Kraljevina Jugoslavija.

Tijekom diktature proganjani su i zatvarani mnogi politički protivnici centralizma, prije svega članovi Komunističke partije Jugoslavije, Hrvatske republikanske seljačke stranke i Unutarnje makedonske revolucionarne organizacije. Diktatura je službeno ukinuta 3. rujna 1931. godine donošenjem Oktroiranog ustava, kojim je potvrđen osobni režim Aleksandra Karađorđevića. I nakon prestanka diktature, nastavljeni su progoni i zatvaranja političkih protivnika.

U zatvoru Lepoglava početkom 1934. godine dolazi do stvaranja “Zajednice političkih osuđenika: hrvatskih nacionalnih revolucionara, makedonskih nacionalnih revolucionara i komunista”, u cilju zajedničke borbe protiv kraljeve “vojnofašističke” diktature.[17]

Neuspjeli atentati[uredi | uredi kôd]

Ubojstvu Aleksandra I. Karađorđevića je prethodilo nekoliko neuspjelih atentata.

Prvi od njih je navodno trebao planiran za vrijeme prvog svjetskog rata 1916. godine, u Solunu, gdje je bila smještena tadašnja srpska vlada u izbjeglištvu, a zbog čega je na solunskom procesu osuđen i pogubljen Dragutin Dimitrijević Apis.[18] Nakon usvajanja Vidovdanskog ustava 1921. godine, komunisti su organizirali neuspješan atentat na kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Atentator je bio Spasoje Stejić koji je kasnije, u Vidovdanskom procesu 1922. godine, osuđen na smrt, ali mu je kazna preinačena na 20 godina robije.[19] Dana 17. prosinca 1933. godine Petar OrebJosip Begović i Antun Podgorelec, pripadnici ustaškog pokreta, pokušavaju ubiti kralja Aleksandra prilikom njegove posjete Zagrebu.[20] Atentatori su bili uhićeni prije ostvarenja cilja ali su prigodom uhićenja ubili jednoga agenta a Sud za zaštitu države osudio je na smrt Oreba i Begovića te Podgorelca na doživotnu robiju.[20]

Utjecaji stranih sila[uredi | uredi kôd]

Bugarska i VMRO[uredi | uredi kôd]

Bugarska vlada je, smatrajući Makedonce Bugarima, pred Društvom naroda pokretala pitanje Makedonaca kao pitanje položaja bugarske nacionalne manjine. Pokraj toga, bugarska vlada je dopuštala Unutrašnjoj makedonskoj revolucionarnoj organizaciji (VMRO) nesmetano djelovati na njezinome teritoriju i odatle vršiti napade na pogranična područja Makedonije koja su se našla u sastavu Kraljevine SHS. U 1923. i 1924. godini je u regiji Vardarske Makedonije je djelovalo 53 čete, od čega 36 iz Bugarske, 12 lokalnih i 5 iz Albanije. Ukupna brojno stanje ljudstva je bilo 3.245 komita, predvođenih od 79 vojvoda. Zabilježeno je 119 bitki i 73 teroristička akta. Srpski gubitci su bili 304 poginula vojnika i više od 1.300 ranjenih. VRMO je izgubio 68 boraca, a stotine su bile ranjene.[12]

Državni udar vojno-političke organizacije zveno, svibnja 1934. godine doveo je do raskida bugarske države s VMRO. Okrećući se suradnji s Francuskom i Jugoslavijom, zvenari su razoružali komitske čete i uhitili političke vođe.

Mussolini i Ustaše[uredi | uredi kôd]

Italija je, kao nezadovoljeni ratni saveznik, gajila otvorena teritorijalna presezanja prema Jugoslaviji, a prvenstveno Dalmaciji, koju je smatrala svojom povijesnom provincijom. Od dolaska Benita Mussolinija na vlast u jesen 1922. godine, Italija je, nasuprot francuskoj politici očuvanja versajskog sustava u Podunavlju i na Balkanu preko Male Antante, vodila revizionističku politiku preko Albanije, Bugarske, Mađarske i Austrije, koja je podrazumijevala razbijanje Kraljevine Jugoslavije. Pod pokroviteljstvom Mussolinija, Ante Pavelić je nakon emigriranja 1929. godine, organizirao hrvatski ustaški pokret s ciljem uspostave samostalne i neovisne Države Hrvatske.

Francuska i Balkanski pakt[uredi | uredi kôd]

Francuska je smatrana vjernim saveznikom Jugoslavije u Europi. Zbog slabljenja versajskog sustava i porasta opasnosti od revizije i rata, tijekom 1933. godine povedeni su pregovori o sklapanju Balkanskog pakta, uz francusko posredovanje. TurskaGrčka i Bugarska već su stupile u pregovore. Onda su Francuzi tražili od Jugoslavije i Rumunjske pristupanje pregovorima o balkanskom paktu i 9. veljače 1934. godine, potpisan je ugovor o balkanskom savezu između Jugoslavije, Grčke, Rumunjske i Turske. Balkanski pakt je pozdravljen u Moskvi a osuđen u Njemačkoj.

Njemačka i Anschluss[uredi | uredi kôd]

Jugoslaviji, koja je bila suočena sa sve agresivnijom talijanskom politikom, nije bio dovoljan jedan saveznik. Prema doktrini Antona Korošca iz 1927. godine, koju je usvojio kralj Aleksandar I. Karađorđević, s Njemačkom se trebalo sprijateljiti dok još ne pripoji Austriju. U ožujku 1934. godine, Adolf Hitler primio je jugoslavenskog poslanika u Berlinu, izjasnio se protiv talijanske dominacije i restauracije, i izjavio da želi bliže njemačko-jugoslavenske odnose. Kada je, u srpnju 1934. godine, propao nacistički puč u Austriji oko 700 nacista prebjeglo je u Jugoslaviju te dobilo azil.[21] Međutim, dok se Jugoslavija približavala Njemačkoj, Francuska se približavala Italiji. Za Francusku i Čehoslovačku Anschluss je bio najveće zlo, a za Jugoslaviju talijanska vlast nad Austrijom i restauracija Habsburga.

Događaji pred atentat[uredi | uredi kôd]

Međunarodna politička situacija[uredi | uredi kôd]

Pripreme atentata[uredi | uredi kôd]

Krajem kolovoza 1934. godine, na poziv Ante Pavelića, vođa VMRO-a Vančo Mihajlov je doputovao u Rim kako bi se dogovorili detalje oko izvršenja atentata na kralja Aleksandra.[nedostaje izvor] Sastanak su održali u hotelu Continental, razgovoru između Pavelića i Mihajlova nazočio je i generalni inspektor tajne službe Italije Ericole Conti.[nedostaje izvor] Odlučeno je da se atentat izvrši u Francuskoj jer se već znao program Aleksandrove predstojeće posjete.[nedostaje izvor] Pavelić i Mihajlov su se dogovorili da pripreme više grupa radi izvođenja atentata. Prva skupina trebala je izvršiti atentat po kraljevom dolasku u Marseille, druga grupa trebala je izvršiti atentat bombom u slučaju da prva grupa ne uspije. Treća skupina je bila spremna izvršiti atenta u Parizu. Vođa hrvatskih ustaša Pavelić izdaje dekleraciju kojom osuđuje kralja Aleksandra na smrt[nedostaje izvor], a po ustaškim logorima počinju intenzivne pripreme za atentat. Najveće pripreme vršene su u logoru Janka Puszta i Nagykanizsa, gdje ustaše za izvršenje atentata obučava profesionalni atentator VMRO-a, Vladimir Georgijev Kerin, zvani Černozemski. Nakon obuke između 15 najuspješnijih ustaša izabrana su trojica atentatora: Mijo KraljIvan Raić[22] i Zvonimir Pospišil. Četvrtog atentatora Černozemskog, Pavelić je odabrao na prijedlog Mihajlova.

Kralj, Pospišil i Raić su dobili lažne putovnice od mađarske obavještajne službe, posredstvom i vezom Ivana Perčevića. Njih trojica su, po nalogu Ante Pavelića, došli u Zurich gdje su ih čekali Eugen Dido Kvaternik i Černozemski, koji su došli iz Italije. Kvaternik ih je upoznao s planom atentata, koju je izradio zajedno s Antom Pavelićem. Skupina koju predvodi Kvaternik prešla je u Francusku, gdje su se prijavili pod čehoslovačkim dokumentima. U rano jutro 7. listopada Černozemski, Mijo Kralj i Kvaternik u Avignonu sreli su s tajanstvenom Plavom damom, a potom pošli za Aix-en-Provence.[nedostaje izvor] Sutradan 8. listopada, svi su pošli za Marseille, gdje im je Kvaternik dao plan grada i pokazao mjesto odakle bi pucali na kralja. Navečer su se vratili u Aix, gdje su prenoćili, osim Kvaternika, koji se tu večer sklonio u Montreux. Na dana atentata, 9. listopada, Plava dama predala je atentatorima četiri revolvera, četiri bombe i streljivo. Georgijev i Kralj su otputovali za Marseille, a Pospišil i Raić su ostali u Parizu, za slučaj da prva skupina ne uspije u Marseilleu.

Saznanja obavještajne službe[uredi | uredi kôd]

Kraljevska jugoslavenska obavještajana služba je neposredno pred kraljev dolazak, preko svojih agenata, doznala za pripreme za atentat, znali su da su atentatori na francuskome teritoriju, ali nisu imali precizne informacije. U jutarnjim satima 9. listopada, jugoslavenska obavještajna služba je dobila izuzetno važne podatke od jednog njezinog agenta iz Italije. Ukazano je da će se atentat dogoditi u Marseilleu i da su teroristi putovali čehoslovačkim putovnicama. O ovim saznanjima je upoznat jugoslavenski veleposlanik u Francuskoj dr. Miroslav Spalajković, koji je već bio u Marseilleu i organi francuske sigurnosti. Tražili su da se o ovome obavijesti kralj osobno i da odustane od posjete Marseilleu. Međutim, kada je Spalajković obavijestio kralja Aleksandra I. Karađorđevića o pripremi atentata, kraljev komentar je bio: “Sada je za to isuviše kasno. Moramo se držati programa”.

Tijek atentata[uredi | uredi kôd]

Put u Marseille[uredi | uredi kôd]

Svita, s kraljem na čelu, krenula je sa željezničkog kolodvora Topčider, vlakom do Kosovske Mitrovice, a zatim automobilom preko Cetinja, gdje je kralj Aleksandar I. Karađorđević posjetio kuću u kojoj je rođen. Iz luke Zelenika je razaračem Dubrovnik Jugoslavenske kraljevske mornarice isplovio za Francusku. Čim se Dubrovnik primakao Marseilleu, francuski eskadron isplovio im je u susret iz ratne luke Toulona. U utorak, 9. listopada 1934. godine, točno u 16 sati kralj je napustio palubu jugoslavenskog razarača i nastavio motornim čamcem do Belgijskog keja. Službeni doček po protokolu trebao je biti u Parizu, gdje je kralja trebao dočekati predsjednik Republike.[nedostaje izvor] U Marseilleu su ga dočekali samo ministar vanjskih poslova Barthou i general Joseph Georges član visokog ratnog saveza.

Svečana povorka[uredi | uredi kôd]

Kralj Aleksandar I. Karađorđević u pratnji ministra Barthoua i generala Georgesa sjeo je u otvoreni automobil Delage. Iako je bio predviđen blindirani i potpuno zatvoreni automobil, on je u posljednjem trenutku zamijenjen, navodno po naređenju ministra Barthoua.[nedostaje izvor] Kralj Aleksandar I. Karađorđević je sjedio na zadnjem sjedištu na desnoj strani, a na lijevoj ministar Barthou. Na mjestu suvozača sjedio je general Georges, a uz njega vozač i službena osoba, Berteleni.

Nešto poslije 16 sati svečana povorka je krenula. Ispred automobila u kome se nalazio kralj, išli su 18 policajaca u paradnim odorama, na konjima, s isukanim sabljama. Zbog konjičkog eskadrona, cijela kolona se kretala oko deset kilometara na sat. Iza kraljevog automobila nalazilo se vozilo u kojem su sjedili jugoslavenski ministar vanjskih poslova Bogoljub Jevtić i francuski ministar pomorstva François Piétri.[23] Povorka je lagano prolazila avenijom Canebiere, glavnom ulicom u Marseilleu. S jedne i druge strane, na pločniku, stajala je masa naroda i pozdravljala uvaženog gosta.

Smrt kralja Aleksandra I. Karađorđevića[uredi | uredi kôd]

3:10CC
Tijelo kralja Aleksandra I. Karađorđevića nakon atentata. Snimka atentata na kralja Aleksandra I. Karađorđevića jedna je od prvih snimki atentata u povijesti. Kako je Černozemski prigodom ubojstva upucao i vozača, automobil se zaustavio točno pred snimateljem, tako da je sačuvana dosta dobra snimka spomenutog atentata.

Kada je kraljev samovoz stigao na trg ispred palače Burze oko 16 sati i 20 minuta, jedan čovjek iskočio je iz gomile, noseći u desnoj ruci buket cvijeća i na francuskom viknuo: “Živio kralj!”. Iznenada je skočio s desne strane na papučicu automobila, odbacio buket cvijeća i iz revolvera ispalio više hitaca u pravcu kralja. Pukovnik Piole, koji je bio najbliži događaju, s konja je sabljom ubojicu oborio na zemlju. Atentator je i u padu, sa zemlje, nastavio pucati na sve oko sebe. Zatim su dva policajca ispalili nekoliko hitaca u atentatora, koji je već bio oboren.

Kralj je ležao nepomičan na zadnjem sjedištu automobila, ministar Barthou je bio pogođen u desnu nadlakticu, a general Georges pogođen s više zrna u prsni koš, nadlakticu i trbuh. Zbog gužve na ulici, automobil s ranjenim kraljem išao je sporo do policijske postaje, gdje je kralju pružena medicinska pomoć. Međutim, liječnici ništa nisu mogli učiniti jer su rane bile smrtonosne. Nekoliko minuta poslije 17 sati jugoslavenski kralj Aleksandar I. Karađorđević izdahnuo je ne dolazeći svijesti. Liječnici su utvrdili da je jedan metak pogodio desnu stranu grudi, u predjelu jetre, a zatim ušao u prsni koš. Na tijelu su bile tri rane: pogođeni su lijeva ruka, rame i lopatica.

Smrt atentatora Černozemskog[uredi | uredi kôd]

Atentator, Veličko Dimitrov Kerin, zvani Vlado Černozemski, pogođen s više metaka u tijelo, isječen udarcima sablje i linčovan od gnjevnoga mnoštva, prebačen je u ured marseilleske službe sigurnosti, gdje je ostavljen i bez medicinske pomoći umro, ne izgovorivši ni jednu riječ. Kod atentatora je pronađena čehoslovačka putovnica na ime Petrus Keleman, dva pištolja, mauzer kalibra 7.62 – {mm} – i valter, dvije bombe, busolu i 1.700 franaka. Putovnicu je 20. svibnja 1934. godine izdao čehoslovački konzulat u Zagrebu.[24] Ubojica je imao na desnoj ruci istetoviranu lubanju i dvije prekrižene kosti, a iznad četiri slova, ćirilicom, – {VMRO} -.

Nakon ovog atentata, mnogi MakedonciAlbanciHrvati i protivnici diktature i monarhije su smatrali Černozemskog herojem koji je ustao protiv tiranije.[25][26]

Ostale žrtve atentata[uredi | uredi kôd]

Ranjeni ministar Louis Barthou je prebačen u operacijsku salu bolnice Božji dom, gdje je izdahnuo u 17 sati i 40 minuta. Nekoliko desetljeća kasnije utvrđeno je da je francuski ministar bio žrtva zalutalog metka što ga je ispalio jedan francuski policajac, ciljajući Černozemskog.[24]

Povjesničar Jacques de Launay pronašao je i u svojoj knjizi Velike nesuglasice suvremene povijesti 1914. – 1945. objavio dokaz-izvješće o vještačenju od 9. listopada 1935. godine, “zaboravljeno” 40 godina, koje službeno negira tvrdnju da su kralj Aleksandar I. Karađorđević i ministar Louis Barthou bili ubijeni iz istog oružja i da ih je ubio isti ubojica.[24]

“Izvješće stručnjaka-vještaka od 9. listopada 1935. koje je sastavio dr. G. Béroud ravnatelj Policijskog stručnog laboratorija u Marseilleu i P. Gatimel stručnjak za oružje: “Metak pronađen u kraljevom automobilu na lijevoj strani gdje je sjedio ministar Barthou, je blindirani bakreni projektil s 8 mm čahurom, model 1892. Ovaj metak istog je kalibra kao i meci koje su ispalili policajci. Metak nije ispaljen ni iz jednog od pištolja u posjedu Kelemena. I stručnjaci zaključuju: “Blindirani bakreni metak pronađen u kraljevom automobilu odgovara mecima kojima su pucali policajci”.”[24]

Teško ranjen general Georges prebačen je u bolnicu Michel Levi, gdje je uspješno operiran. Zbog pucnjave pripadnika službe sigurnosti, koji su pucali na sve strane, te jugoslavenskih policajaca koji su slijedili povorku i francuskih policajaca s obje strane, pogođeno je i više osoba koje su bile promatrači kraljeve povorke.[24] Druge žrtve bile su gospođa Dumazert i njezin sin, gospođe Dupre i Armellin a gospođe Durbec i Faris, također pogođene, umrle su.[24]

Posljedice[uredi | uredi kôd]

Francuska policija je uhitila trojicu preživjelih atentatora (Pospišil, Raić i Mijo Kralj) i saznala da su instrukcije dobili od Ante Pavelića i Eugena Kvaternika. Francuska odmah traži od Italije izručenje ove dvojice, ali Mussolini to odbija. Kasnije, Mussolini uhićuje Antu Pavelića i Eugena Kvaternika. Dr. Ante Pavelić i Eugen Kvaternik uhićeni su u Torinu 17. listopada 1934. godine i ostali su u torinskom sudbenom zatvoru do 29. ožujka 1936. godine.[27] Trojica Hrvata Kralj, Pospišl i Raić osuđeni su u Francuskoj u Aix-en-Provenceu, 12. veljače 1936. godine, na doživotnu robiju.[27] Osuđeni su u vrlo upitnim okolnostima.[24] Njihov branitelj Georges Desbons, bio je žrtva zavjere te je izbačen iz Odvjetničke komore i silom protjeran sa suda 19. studenoga 1935. godine, i to zbog izjava koje su mu bile lažno pripisane.[24] Nakon godinu dana vraćen je u odvjetničko zvanje pod uvjetima koji su retroaktivno samo mogli potvrditi politički karakter namještenog sudskog progona i taj zaplet ipak je spasio trojicu optuženika od smrtne kazne koju je tražio Beograd.[24] Zvonimir Pospišil umro je 1940. godine u zatvoru u Caenu nakon operacije, Mijo Kralj umro je 1941. godine u zatvoru u Fontevraultu, nakon teške bolesti a Ivan Raić, oslobođen je 12. prosinca 1941. godine i vratio se u Hrvatsku gdje umire 1944. godine.[24]

Smrt kralja Aleksandra uzburkala je cjelokupnu jugoslavensku javnost. Pošto je najstariji Aleksandrov sin Petar bio maloljetan, tročlano namjesništvo, prema oporuci, preuzelo je ulogu kralja. Namjesništvom je dominirao knez Pavle Karađorđević koji je bio sin kneza Arsena Karađorđevića, rođenog brata kralja Petra I. Karađorđevića

Zategnutu atmosferu koja je vladala oslikava i incident u Bijeljinskoj gimnaziji, koji se zbio par dana nakon atentata, 11. listopada 1934. godine, kada je zbog ispisanih anti-monarhističkih slogana na ploči raspušteni čitav sedmi i osmi razred osnovne škole.

Nekoliko godina nakon Atentata u Marseilleu, sporazumom vođe Hrvatske seljačke stranke Vladka Mačeka i predsjednika jugoslavenske vlade Dragiše Cvetkovića stvorena je Banovina Hrvatska, kao autonomna teritorijalna jedinica unutar Kraljevine Jugoslavije. Sporazum Cvetković-Maček donesen je 26. kolovoza 1939. godine.

Bilješke[uredi | uredi kôd]

 1. 1 U zemljopisnom smislu – makedonska nacija još uvijek nije bila formirana

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1.  (engl.) Historical Politics and Historical “Masterpieces” in Macedonia before and after 1991*  Inačica izvorne stranice arhivirana 10. siječnja 2004., preuzeto 6. lipnja 2012.
 2.  (boš.) [1]  Inačica izvorne stranice arhivirana 19. studenoga 2011., preuzeto 6. lipnja 2012.
 3.  Ivan Mihaйlov, “Spomeni”, 1973, tom IV, glava sedma Sъbitieto v Marsiliя, str. 509 – “Sъrbite tretiraha makedonskite bъlgari gore-dole taka, kakto bяha tretirani negrite ot onia gospoda, koito nяkoga po Afrika s laso sa gi lovili i prodavali prez okeana za černa rabota.”
 4.  Ivan Mihaйlov, “Spomeni”, 1973, tom IV, glava sedma Sъbitieto v Marsiliя, str. 538 – “No kato se ozova pri hъrvatite, toй napъlno e znael, če vragъt na hъrvati i makedonski bъlgari be obщ.”
 5.  (srp.) [2], preuzeto 6. lipnja 2012.
 6.  (engl.) [3]  Inačica izvorne stranice arhivirana 13. studenoga 2013., preuzeto 6. lipnja 2012.
 7.  “Prinos kъm istoriяta na Makedonskata Mladežka Taйna Revolюcionna Organizaciя”, Kosta Cъrnušanov, Makedonski , Naučen Institut, Sofiя, 1996.
 8.  (srp.) [4], preuzeto 6. lipnja 2012.
 9.  (engl.) [5]
 10.  Friedman, V. (1985.) “The sociolinguistics of literary Macedonian” in International Journal of the Sociology of Language. Vol. 52, str. 31.-57.
 11.  (engl.) [6], preuzeto 6. lipnja 2012.
 12. ↑ Jump up to:a b Петър Петров, “Македония. История и политическа съдба”, том ИИ, Издателство “Знание”, София, 1998, str. 140–141.
 13.  HSS GO Novska: Povijest HSS-a, (u međumrežnoj pismohrani archive.org 14. kolovoza 2015.), preuzeto 9. studenoga 2018.
 14.  (engl.) Ivan Vanča Mihajlov: makedonski revolucionar uskraćen za domovinu i korijene  Inačica izvorne stranice arhivirana 13. studenoga 2013., preuzeto 6. lipnja 2012.
 15.  List Proleter, organ CK KPJ, u broju od 28. prosinca 1932. godine.
 16. ↑ Jump up to:a b (srp.) Parlamentarizam u Srbiji  Inačica izvorne stranice arhivirana 2. travnja 2019., preuzeto 6. lipnja 2012.
 17.  Šime BalenPrisjećanje na robijašku epozodu Antifašističke fronte, u zborniku: Antisemitizam, holokaust, antifašizam, Zagreb: Židovska općina Zagreb, 1996, str. 210-213.
 18.  http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/o-ustasama-s-ljubavlju-novi-film-koji-daje-drugaciju-sliku-o-ustaskom-pokretu-134717
 19.  (srp.) Politika.rs: Atentati na Aleksandra i Pašića, preuzeto 5. lipnja 2012.
 20. ↑ Jump up to:a b Nada Kisić KolanovićMladen Lorković: Ministar urotnik, Golden marketing-Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 1998., ISBN 953-6168-51-0, str. 22.
 21.  Vuk Vinaver, Austrijski problem, i preorijentacija spoljne politike, str. 123.-127., 131., 138.
 22.  Vladimir Šadek, Logor Janka-puszta i razvoj ustaške organizacije u Podravini do 1934. // Podravina, sv. 11, broj 21, str. 47., Koprivnica 2012.
 23.  (mađ.) Hegedüs Péter, Kivégzés Marseille-ben  Inačica izvorne stranice arhivirana 9. studenoga 2018., eletestudomany.hu, 14. listopada 2014., pristupljeno 9. studenoga 2018.
 24. ↑ Jump up to:a b c d e f g h i j Zvonimir Despot: Tko je u Marseilleu 1934. ubio kralja Aleksandra, a tko Louisa Barthoua?  Inačica izvorne stranice arhivirana 12. studenoga 2013., preuzeto 6. lipnja 2012.
 25.  (engl.) Dennis Barton, Croatia 1941 – 1946, preuzeto 6. lipnja 2012.
 26.  The Assassination of the Yugoslavian king Alexander, video 1, preuzeto 6. lipnja 2012.
 27. ↑ Jump up to:a b Eugen Dido Kvaternik, Sjećanja i zapažanja 1925-1945, Prilozi za hrvatsku povijest. (uredio dr. Jere Jareb), Starčević, Zagreb, 1995., ISBN 953-96369-0-6, str. 278.-279.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

Komentari

86 komentara na “89 GODINA OD ATENTATA U MARSEILLE-u, utorak 9 LISTOPADA 1934 – ponedjeljak 9 listopada 2023”

 1. Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different weeb browsers annd I must say this blog loads a lot quicker thrn most.
  Can you suggest a good internet hsting provider at
  a honest price? Cheers, I appreciate it!

  Here is my blog https://Penzu.com/p/b31b2681

 2. Heya i’m for the first tie here. I found tnis board and I find It truly
  useful & it hedlped me out a lot. I hope to gikve something back and herlp
  others like you aided me.

  Feel free to surf to my website post886006

 3. If some one desires to be updated with mopst up-to-date technologies afterward he
  must be visit this website and be up to date everyday.

  Feel free to surf to my blog post – Latanya

 4. What’s up mates, itss great post concerning teachingand entirely explained, keep it up all the
  time.

  Take a look at my web page … post443515

 5. I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about
  my problem. You are incredible! Thanks!

  Here is my website … http://lighttoguideourfeet.com/member.php?u=641752

 6. Amazing! Its truly awesome article, I have got much clear idea
  aboyt froom this post.

  my blog – трутневый гомогенат

 7. Right here iss the perfect blog for anybody
  who hopes to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough
  tto argue with you (not thqt I actually will need to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a topic that’s been written about forr decades.

  Great stuff, just wonderful!

  Take a look at my page … Jacquelyn

 8. Spot on with this write-up, I actually think thiis amazing site
  needs a gfeat deal more attention. I’ll probably be returning to
  read more, thanks for the information!

  Here is my blog post :: spearboard.Com

 9. Appreciation to my father who shared with me regarding this web site, this webpage is eally awesome.

  Look into my site http://forum.soundspeed.ru/member.php?441742-ilushikgtr

 10. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to
  read more of your useful information. Thanks for the post.

  I’ll certainly return.

 11. At this time it sounds lke Movable Type іs the preferred blogging platform
  οut tһere rigһt now. (from what I’ve read) Is that what ʏօu’re using ߋn your blog?

  My web site :: donaldcvv

 12. Hey there I am ѕo ցrateful I found your web site, Ireally found you by mіѕtake, while Ӏ was
  searching on Bing for something elѕe, Anyways I am here now and would just like to say thanks
  a lot for a іncredibⅼe post and a all round enjoyable blog (I also love the thеme/design), I
  don’t haѡve time tto look over it all at the moment but Ι have bookmarked it and also added your RSS
  feeds, so wһen I have time I will be bcқ to read moгe, Please ɗo keep սp thhe fantastic joƅ.

  Here is my blog pοst: briansclub dumps

 13. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content
  as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 14. Itts like you learn my thoughts! You appear to understand so mujch about this, such as you wrofe
  thee guide in it or something. I think that you simply can do with a few p.c.
  too force the message house a bit, but other than that,
  this iis magnificent blog. A fantastic read. I will definitely be back.

  Check out my web site; http://www.glaschat.ru

 15. Howdy! Ɗo you kknow if theey make any plugins to
  assist with SEO? I’m tгying to ɡet my blog tо rank for ѕome targeted keywords Ьut
  I’m not seeing very go᧐d success. If youu
  knnow of аny pleasе share. Thanks!

  Alѕo visit my webpage – zunostore login

 16. Amɑzing issues heгe. I’m very happy to ssee your article.

  Thanks soo much and I amm looking ahead to touch you. Will
  you kindly drop mе a e-mail?

  Here іss my blog; briansclub cm

 17. Everуthing is veгy ooen witth a very clewar
  explanation оf tһe challenges. It wass definitely informative.
  Үour site iis extremely helpful. Μany thabks fօr sharing!

  Alsso visit mү blog bankomat.cc

 18. I ɗo not even know the way I ended uup гight here, howеver
  I believeed this submіt used to bbe good. I do not reаlize who you aree but definitely you’re gⲟіng to a well-known blogger for those who are not already.
  Cheers!

  Check out my web page: briansclub dumps

 19. Appreciate it. An abundance of information.

  Feel free to surf to my web-site: http://www.onsijang.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=245017

 20. Ahaa, its niсe dialogue regarding this articlе at this
  place ɑt this webpage, I have read all that, ѕo att thіs time mee
  also commentіng at tһis place.

  my blog – briansclub login

 21. If yߋu wish for to improve your experience simply keep visiting this weƄ site ɑnd ƅe updated with
  the newest news posdted here.

  Feel free to surf to my web site; brians club

 22. Truly a good deal of valuable info!

  Feel free to visit my website :: https://bookmarkfame.com/story16490707/user-maryjopost46648ml

 23. If yоu wish for to increase your know-how only кeep visiting ths
  web site and be updated with the newest news
  update posted һere.

  Also visit my blog post :: briansclub

 24. If you wіsh for to improѵe your eҳperience only keeρ visiting this site andd be updated with the newest gossip
  posted here.

  Also visit my website: brians club

 25. Your style is really unique compared to other folks I have read stuff from.
  Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll
  just book mark this web site.

  my blog; vclub tel

 26. I wаs suggested this blog through my cousin. I am no longer sure whеther this post is written through him ass nobody else recognize such specified
  approxіmately my problem. You are incredible!
  Thanks!

  Visit my web page; briansclub shop

 27. fantastic issues taken into consideration, you just won a new reader. What might you suggest microblogging page that you just made some days in the past? Any sure

  my web site :: http://Www.ts-gaminggroup.com/showthread.php?1684-How-to-create-a-new-topic-at-ts-gaminggroup-com&p=667144&posted=1

 28. I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 29. If some one needs expert view about blogging and site-building after that i recommend him/her to pay a quick visit this webpage, Keep up the
  good work.

 30. Astonishing! This blog gazes exactly similar my old one! It’s on a completely at variance subject but it has beautiful much the same page layout and blueprint. Fantastic preference of colours!

  Here is my blog http://Adtgamer.com.br/showthread.php?p=464716

 31. An fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe is that you should write read more on this topic, it may not be a taboo topic but usually many individuals talk about so. To the next! All the best!!

  Also visit my page; http://Forums.Outdoorreview.com/member.php?293073-Veronagsp

 32. I blog often and I genuinely appreciate your content material. This text has truly peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep up checking out for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.

  Feel free to surf to my blog post … http://forum.Soundspeed.ru/member.php?625710-Veronazar

 33. fantastic issues altogether, you just received a new reader. What could you recommend post that you made some days in the past? Any sure

  Visit my website; http://adtgamer.Com.br/showthread.php?p=464857

 34. Thanks, I’ve just been searching for knowledge about this topic for a long time and yours is that the best I have got discovered till now. However, what about the conclusion? Are you positive about the source?

  Stop by my web page – http://debian.ru/members/617228-Veronacyn

 35. Hello very impressive site!! Chap .. Spectacular .. Extraordinary .. I will bookmark your site and take the feeds additionally�I am contented to notice such a lot of valuable information present in the article, we want expand more procedures on this regard, appreciate it for distribution.

  my blog post :: http://Www.Spearboard.com/member.php?u=803864

 36. Great post! We will exist linking to this big subject matter on our web site. Uphold the good writing.

  My web blog :: http://www.miro4Ek.ru/viewtopic.php?t=47416

 37. You made some decent points there. I looked on the subject matter and found the majority of folks will accede with your blog.

  Here is my website http://Www.saubier.com/forum/member.php?u=836380

 38. Hello! I know this is kinda off topic but I was
  wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment
  form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?

  Thanks a lot!

 39. It’s awesome in favor of me to have a web site, which is valuable
  in favor of my know-how. thanks admin

 40. Heya outstanding blog! Does running a blog like this take a large amount of work?
  I have no knowledge of computer programming but I was
  hoping to start my own blog in the near future. Anyways, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share.

  I understand this is off subject however I just had to
  ask. Thanks a lot!

 41. What i don’t realize is in fact how you are no longer
  actually much more well-liked than you may be now.
  You’re very intelligent. You recognize therefore significantly with regards
  to this matter, produced me in my view consider it from so many various angles.
  Its like men and women aren’t fascinated except it is something to
  accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice.
  At all times take care of it up!

 42. Wonderful web site. A lot of useful information here.
  I am sending it to some pals ans also sharing in delicious.
  And certainly, thank you in your effort!

 43. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I
  was wanting to know your situation; many of us have created some
  nice practices and we are looking to swap methods with other folks, please shoot me an email if interested.

 44. Aw, this was an exceptionally good post. Finding
  the time and actual effort to generate a good article… but what
  can I say… I put things off a whole lot and never seem to get nearly anything done.

 45. Are you searching for a reliable solution to enhance the
  life of your roof? Shingle Magic Roof Sealer is what you need.
  This innovative product offers an unparalleled standard of maintenance for
  your asphalt shingles, making sure they remain durable.

  Utilizing Shingle Magic Roof Sealer, you’re not just choosing any ordinary product.
  You’re selecting a top-quality roof rejuvenation solution formulated to significantly increase the life of your roof for
  many years to come. Choosing Shingle Magic is a savvy move for property
  owners aiming to preserve their investment.

  Why choose Shingle Magic Roof Sealer? To begin with, its proprietary formula gets into the asphalt
  shingles, reviving their initial durability and appearance.
  Moreover, it is extremely simple to use, requiring minimal effort for optimal results.

  In addition to Shingle Magic Roof Sealer prolong the life of your roof, but it also provides outstanding resistance to environmental damage.

  Whether it’s blistering sun, torrential downpours, or snow and ice, it remains safeguarded.

  Additionally, selecting Shingle Magic Roof Sealer signifies you are opting
  for an green option. Its non-toxic makeup ensures minimal environmental impact, making it a responsible choice for the
  planet.

  In conclusion, Shingle Magic Roof Sealer is unparalleled as the
  ultimate roof rejuvenation solution. Not only does it extend the life of your roof while
  delivering exceptional protection and being environmentally friendly
  option makes Shingle Magic as the ideal choice for property owners
  looking to maintain their property’s future.

  Additionally, one of the key benefits of Shingle Magic Roof Sealer is
  its economic efficiency. Rather than investing a fortune on frequent repairs or a full roof replacement, using Shingle Magic helps save you expenses in the long run. This makes it a budget-friendly
  option that provides premium results.

  Moreover, the user-friendly nature of Shingle Magic Roof Sealer is noteworthy.
  There’s no need for specialized knowledge to apply it. Whether you’re a
  DIY enthusiast or choose for expert application, Shingle Magic guarantees a seamless process with remarkable results.

  Shingle Magic’s lasting power also serves as a compelling reason to choose it.
  After application, it develops a protective barrier that keeps the integrity of your shingles for many years.
  That means fewer concerns about weather damage and a more secure feeling
  about the state of your roof.

  When it comes to appearance, Shingle Magic Roof Sealer also stands out.
  Besides protecting your roof but also improves its aesthetic.
  Shingles will seem newer, adding curb appeal and worth to your property.

  Customer satisfaction with Shingle Magic Roof Sealer is another testament to its quality.
  Many users have reported remarkable improvements in their roof’s health after using the product.
  Reviews underscore its simplicity, longevity, and outstanding protective qualities.

  In conclusion, opting for Shingle Magic Roof Sealer is selecting a trusted solution for
  roof rejuvenation. Its combination of durability, visual appeal,
  affordability, and simplicity positions it as the perfect choice for those wishing
  to prolong the life and appearance of their roof.
  Don’t wait to revitalize your roof with Shingle Magic Roof Sealer.

 46. Thanks for every other informative site. Where else may just I get that
  kind of info written in such a perfect way? I have
  a challenge that I’m just now running on, and I’ve been on the glance out
  for such information.

 47. Nicely put, Thanks a lot!

 48. I think the admin of this web site is really working hard in support of his website, as here every
  stuff is quality based stuff.

 49. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted
  to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your rss feed
  and I hope you write again very soon!

 50. Hi! I know this is sort of off-topic however I needed to ask.
  Does managing a well-established blog such as yours require a large
  amount of work? I’m completely new to running a blog however I do write in my diary every day.
  I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and views online.

  Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring blog owners.
  Appreciate it!

 51. I blog frequently and I really appreciate your content. This article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your site and continue checking out for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

  Check out my web site :: http://Debian.ru/members/563381-Sergpys

 52. Astonishing! This blog gazes just similar my old one! It’s on a completely at variance matter but it has beautiful much the same template and blueprint. Spectacular preference of colours!

  my blog post; http://Www.Adtgamer.Com.br/showthread.php?p=455991

 53. Astonishing! This blog gazes just similar my old one! It’s on a entirely at variance subject but it has beautiful much the same template and blueprint. Fantastic preference of colours!

  Feel free to visit my web-site – http://Www.saubier.com/forum/member.php?u=1180029

 54. Good post. I learn something totally new and challenging on sites
  I stumbleupon on a daily basis. It will always be interesting to read content from other writers and use a little something from their sites.

 55. You made some good points there. I did a search on the subject and found most persons will agree with your website.

  My web blog :: http://Services-Sector.ru/clubpointeresam/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50717

 56. fantastic putting as an entire, you simply received a new reader. What may you recommend microblogging page that you simply made some days in the past? Any sure

  My site :: http://Www.Adtgamer.Com.br/showthread.php?p=456069

 57. An fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you should write read more about this topic, it might not be a taboo topic but generally many individuals speak about these. To the next! All the best!!

  My web page – http://www.Glaschat.ru/glas-f/member.php?318728-Serghfq

 58. Hello, I wish for to subscribe for this web site to obtain most up-to-date updates, therefore where can i do it amuse aid.

  Feel free to surf to my site; http://www.smokinstangs.com/member.php/350125-Sergtse

 59. An engaging discussion is worth commentary. I believe is that you need to write find out more about this topic, it might not be a taboo matter but normally people talk about such. To the next! All the best!!

  my webpage – http://www.spearboard.com/member.php?u=805155

 60. I am genuinely delighted to look at this site posts which contains plenty of advantageous data, thank you for providing such knowledge.

  Here is my web blog … http://45.155.207.140/forum/viewtopic.php?f=7&t=424012

 61. I am not positive where you’re acquiring your knowledge, but fantastic issue. I requirements to expend some time scholarship more or comprehension more. Thank you for magnificent facts I was appearance for this facts for my task.

  Also visit my page – http://Himeuta.org/member.php?1170140-Svetlanajbb

 62. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was thinking about your situation; we’ve created some nice practices and we are looking to exchange techniques with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.

  Visit my webpage – http://georgiantheatre.ge/user/Svetlanaxbf/

 63. You revealed it very well!

 64. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist
  with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog
  to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Appreciate it!

 65. magnificent post, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t realize this.
  You should continue your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base
  already!

 66. My relatives always say that I am wasting my time here at net, however I know I am
  getting knowledge daily by reading such nice articles.

 67. I like it when folks come together and share thoughts.

  Great website, keep it up!

 68. Incredible all kinds of valuable advice!

 69. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your blog?

  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 70. It’s an awesome post in support of all the online users; they will get benefit from it I am sure.

  Feel free to visit my webpage panen138

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)