EKSLUZIVNO: CIJELOVITI STENOGRAM RAZGOVORA IZMEĐU FRANJE TUĐMANA, MATE BOBAN, GOJKO ŠUŠKA NA PANTOVČAKU

 

 EKSKLUZIVNO! CIJELOVITI STENOGRAM RAZGOVORA IZMEĐU FRANJE TUĐMANA, MATE BOBANA, GOJKA ŠUŠKA NA PANTOVČAKUThumbnail

https://gazijadotnet.wordpress.com/2013/10/20/ekskluzivno-cjeloviti-stenogram-razgovora-izmedu-franje-tudmana-mate-bobana-i-gojka-suska-na-pantovcaku/

ekskluzivno! cjeloviti stenogram razgovora izmeĐu franje tuĐmana, mate bobana i gojka ŠuŠka na pantovČaku, koji razotkriva i dogovorno smjenjivanje predsjednika …

Bošnjaci

PAMETNOM JE I IŠARET (MIG, ZNAK, SLUTNJA, MO. OTPORAŠ.) DOSTA

EKSKLUZIVNO! CJELOVITI STENOGRAM RAZGOVORA IZMEĐU FRANJE TUĐMANA, MATE BOBANA I GOJKA ŠUŠKA NA PANTOVČAKU

EKSKLUZIVNO! CJELOVITI STENOGRAM RAZGOVORA IZMEĐU FRANJE TUĐMANA, MATE
BOBANA I GOJKA ŠUŠKA NA PANTOVČAKU, KOJI RAZOTKRIVA I DOGOVORNO
SMJENJIVANJE PREDSJEDNIKA HR HERCEG-BOSNE I STRATEGIJU PRIKRIVANJA
RATNIH ZLOČINA HRVATSKIH POSTROJBA U BiH I BESRAMNU TRGOVINU LJUDIMA I
TERITORIJEM

Ljubo Ćesić Rojs, Gojko Šušak, Mate Boban i Mladen Naletilić Tuta

 

FRANJO TUĐMAN: DAJEM POSAVINU ZA OČIŠĆENU BARANJU!

TUĐMAN: Gojko, ja razmišljam o ovome što Mate kaže, da Mate kao predsjednik HDZ-a ode na tu turneju…

BOBAN: A zamjenjuje ga vijeće – potpredsjednik Zastupničkog doma, ministar za vanjske poslove, kao i Mile Akmadžić, i trećega ne mogu sada stvarno…

TUĐMAN: Iz srednje Bosne neka bude.

ŠUŠAK: Iz Posavine, tako da nam ne mogu kazati da nije uključena unutra.

BOBAN: Može onda onaj mali Živković, potpredsjednik stranke neka bude on.

TUĐMAN: Samo, među nama rečeno, taj bi morao biti toliko razborit čovjek da će u krajnjem možda shvatiti, u općem rješenju, da ma koliko god nam ta Bosanska Posavina političko-ekonomski značila, ali radi rješenja, ako mi dobijemo granice Novi Travnik – Busovača – Bihać, iako dobijemo za to očišćenu Baranju itd., da mi možemo odustati od većeg dijela Posavine.

ZAPISNIK

Sa razgovora Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, sa mr. Matom Bobanom, predsjednikom Hrvatske Republike Herceg-Bosna održanog dana 28. 11. 1993. godine u Predsjedničkim dvorima.

POČETAK: u 10.15 sati.

Mr. MATE BOBAN: Nikakvih nema s nama problema, u konvojima, ovo UNHCR-a.

GOJKO ŠUŠAK: On kaže da je razgovarao sa ovima UNHCR-a u subotu, – ali on ga malo mulja. Ja sam sreo Britance u nedjelju, Predsjedniče. (Da.) Oni su, došao je njihov avion po njih u Splitu, i svi ovi koji su bili na pregovoru, i koji su bili s nama na “Invincible”, (da,), i svi koji
su bili na pregovoru sa Rosom, svi se zahvaljuju, sve ide u redu.

Mr. MATE BOBAN: Ide sve u redu, kako su se dogovorili, mislim, kako su se dogovorili, i engleski UNPROFOR, i Roso ide, čak je javio isto tako SKY, SKY News je javio da su iznenađeni bili – da je Roso čovjek, kojega sluša vojska, i kada su došli na Makljenu, da se samo, bez
ikakvih priča, i samo da se digla rampa, i da se prošlo. Samo, zna se što bi oni sada htjeli. Stroga je kontrola, radi oružja. Ali, to na utovaru.

GOJKO ŠUŠAK: Da, da, ali to njih smeta, – ono, zašto će kontrolirati, znate – daje naftu, daj im eksploziv, daj im sve, i sve to humanitarna pomoć.

Mr. MATE BOBAN: Htjeli su da je eksploziv humanitarna pomoć.

GOJKO ŠUŠAK: A, to ovi neće propustiti, naftu još, ali eksploziv.

Mr. MATE BOBAN: Dobro, to je isključeno iz ovoga sporazuma.

GOJKO ŠUŠAK: Ti si vojnik, ja sam vojnik, ti znaš šta se sa eksplozivom može napraviti. Oni će rudnike angažirati. Koje rudnike angažirati, sada u ovome.

Mr. MATE BOBAN: Kaže, – radi grijanja u Zenici. Ja njima kažem da je bilo više stanovnika u Bosni i Hercegovini prije 35 godina, kada nijedan radijator u Bosni i Hercegovini nije bio, i žešće zime kada su bile, ali nikada nitko nije od zime umro. Pošaljite im deka i hrane, a drugo ćemo mi lako, lijekova. A, dinamit, tim dinamitom čekaju, 300 tisuća ima…

GOJKO ŠUŠAK: Pa to je, to je s čim se Vitez brani, – pa, Vitez nema topova, Predsjedniče, – to je samo eksplozivom, znate, te kombinacije. Vitez se brani sa tim, nema pušaka uopće, niti nemaju topova, ni tenkova, ni granata, ni ničega, samo eksplozivom.

Mr. MATE BOBAN: Pribavimo im metaka za automat, da može, i oni samo eksplozivom.

PREDSJEDNIK: Recite, šta je bilo sa tim, da su baš s tri Muslimana poslali sa, … (Sa čime?)

GOJKO ŠUŠAK: To je teoretski nemoguće, – Roso je dao izjavu, naši su dali izjavu, i ova ambasada, i objavili je.

Mr. MATE BOBAN: Ono, navodno vezanje.

GOJKO ŠUŠAK: Ne možeš, Predsjedniče, ponijeti, – ja ne mogu ponijeti jednu tenkovsku minu, pa, zna se kako to izgleda, – oni vide zaveza, i na žicu i da je aktivirao, – pa to je teoretski nemoguće.

PREDSJEDNIK: Teoretski nemoguće, teoretski, pusti teoretski.

Mr. MATE BOBAN: Ja sam donio jednu snimku, jednu kazetu o zločinima, Muslimana u Varešu, u jednom našem selu, koje nitko nije apsolutno objavio, ni UNPROFOR, ni nitko.

PREDSJEDNIK: U kojem selu?

Mr. MATE BOBAN: Mislim da se zove Vješnica, tako nešto, kod Vareša. Donio sam tu traku, ovdje.

PREDSJEDNIK: To nije Kopijar?

Mr. MATE BOBAN: Molim, Kopijari su sravnjeni sa zemljom, to je prije, to imamo, Kopijari i …
(Upadica: To je prije bilo.) Četiri dana, pet dana prije Stupnog Dola, i dva sela. Ali, iako gore na
Krivaji su Tuzlaci uništili, …

PREDSJEDNIK: Slušajte, to je tako. S jedne strane za, radi licemjernosti, a, s druge strane, radi strateškog pridobijanja Muslimana na svoju stranu, u podjeli Bosne, da ne bi otišli sa Srbima,
jer onda dobivaju, onda bi dobili u ruke skoro čitavu Bosnu i Hercegovinu. I, prema tome, to nije u interesu za to. I, tu smo u toj i takvoj škakljivoj situaciji, da, bez obzira što su nam praktično
momentalno, Muslimani nama glavni, mislim, nepomirljivi protivnik, i, s obzirom da žele osvojiti naša područja i stvoriti svoju državu na račun Srbije, – onda Srbi ostaju strateški i za nas, i za Zapad, zbog njihove povezanosti sa Rusijom. Onaj protivnik o kome treba se voditi računa, i
sada nam naplaćuju – sada nam naplaćuju. A, i Izetbegović, i svi ti Muslimani su govorili stalno da si ti taj koji je vodio politiku razbijanja Bosne, i prijateljstva sa Srbima. A, onda govoreći istinu, – u razgovorima sa tim zapadnim, i diplomatima i UNPROFOR-cima, – ti si im dao malo materijala za to, je li, – ne vjerujući, dajući do znanja da ne vjeruješ u mogućnost zajedničke politike sa Muslimanima. Moj Mate. Mi ćemo se sada u Ženevi sresti sa, – nastojanjem, tim Owenovim, tim da se Muslimanima, znači, daju uvjeti da bi njihova država mogla živjeti,
je li. To mi svakako ne možemo popuštati ništa od njihovih, prema njihovim zahtjevima, na, – da dobe išta više na moru, nego što smo rekli, znači, slobodnu zonu u Pločama, – ili onu izgradnju luke na Neretvi.

GOJKO ŠUŠAK: Može oboje, može oboje.

PREDSJEDNIK: Da, dobro. (Da, … to bogatije zvuči, da.) Da, da. Ali, kod formulacije, – tamo ona formulacija što smo mi kazali, što oni traže prema Neumu, tu formulaciju, …

Mr. MATE BOBAN: Ne, ona nije podnesena, kako smo dogovorili. Mi smo kazali, – zajednička agencija, turistička izgradnja na Neumu, i ništa više.

PREDSJEDNIK: Zajednička agencija za izgradnju turističkih objekata, a nikakvog teritorija, niti turističkih, niti centimetra, da.

Mr. MATE BOBAN: Ako se budu gradili, da, da, razumijete.

PREDSJEDNIK: Tako da tu nikakvog, i u formulaciji, voditi ćemo ovoga Matića sa sobom, – tako da on i tu argumentirati da i prije nismo, a, osobito nakon ovoga što su očistili Vareš i (Kakanj.)

Mr. MATE BOBAN: Predsjedniče, ja sa stranim diplomatima, … razgovarao sam samo sa … i sa ovim Readmanom tamo, i sa ovim Galbraithom, i sa Weisselom. Ja nikada nisam govorio o nemogućem – ja sam uvijek, samo u njihovu napadu, da mi izazivamo rat sa Muslimanima, i da mi etnički čistimo Muslimane. Ja sam samo nizao činjenice. Ja nikada nisam, – a, uvijek sam završio ovako: – doći će vrijeme, poslije rata, – mora doći, gdje će se na novim suodnosima stvoriti novi, i te relacije između Muslimana i Hrvata. Nisam, nisam.

GOJKO ŠUŠAK: Ne dobiju oni takav dojam.

Mr. MATE BOBAN: Pa, je, dobro, … i zato, takav što oni misle, mislim što je vrlo glupo, i stvarno je vrlo glupo, što oni misle, a što ovi, naročito Muslimani igraju, pod eventualno mojom likvidacijom – bi značilo Bosnu i Hercegovinu na pladnju, odnosno da bi vi, osobno, Predsjedniče, tamo to predali kao kusur nekoj politici, radi neke Hrvatske, druge, i tako. Samo to. Ja samo striktno nižem činjenice. Jer, na koncu konca, vaše mislim u okviru, …

PREDSJEDNIK: Znam, Mate, u politici ti je, nažalost, tako da se stvara jedna predodžba koja, bez obzira koliko ona može imati 20, 30% osnove, a stvorim predodžbu 100%, – potpuno drugo, je li. A, još nešto, – nisu, znaš, sada, budimo sada i međusobno realni, – nisu samo Muslimani
protiv tebe, je li, i da budemo, jasno, protiv tebe, kada su protiv tebe, odnosno i protiv mene.

Mr. MATE BOBAN: Zapravo, oni su protiv mene radi toga što su protiv vas.

PREDSJEDNIK: Da, da, iako je i to, da. Ali, ne mislim, – nisu to samo Muslimani, to su i ti naši Hrvati, oni Kljujići, i biskup Puljić, i Anđelović, razumiješ,koji su tome pridonijeli jako, da je Boban taj, koji je vodio politiku nečuvanja cjelovitosti, negoli razbijanja Bosne.Tako da tu moramo biti…

Mr. MATE BOBAN: Nije bilo, – bio sam ja jučer s njima na sastanku.

PREDSJEDNIK: S kime? S njima.

Mr. MATE BOBAN: Biskupima, i ovaj, (tko je sve bio?) ovaj Komarica, i
nadbiskup, i biskup Jurić, i njihovi vikari su bili. (Da.)

GOJKO ŠUŠAK: Jurić je bio domaćin u Splitu. (Da.)

Mr. MATE BOBAN: Da, domaćin. A, taj sastanak je trebao biti u ponedjeljak, a onda kako sam ja morao tamo, ja sam njima predložio da ode ekipa ta, ta, i ta, Prlić, i sve sastavio sam, i Zastupnički dom. (Da.) Međutim, … prekjučer se javio da bez mene neće sastanak, i jučer smo imali u 4 sata, do 7.15.

PREDSJEDNIK: Da, i bio je i Anđelović? (Ne.) Ne.

Mr. MATE BOBAN: Ne, Anđelović je, trebao je biti Tolj, ako će Anđelović, – ali to je glas crkve, da. I, biskup Komarica je na početku samo najavio lijepo, – zatim je uzeo riječ, on, kao organizator sastanka i fino, on kaže, – da je s vama razgovarao, i sa Gojkom, da se
dogovorio, – inicijativa jednog sastanak, sve on otvoreno kaže. (Tko?) Komarica.

GOJKO ŠUŠAK: Komarica, ja sam s njim razgovarao.

Mr. MATE BOBAN: Komarica, to je jedan izvanredan čovjek, i prvi puta smo se vidjeli. Puljić tvrdi, između ostalog, da smo mi 28. 2. – veljače 1992. godine, HDZ je donio odluku o humanim preseljavanjima i priključivanju nekih dijelova Bosne i Hercegovine Hrvatskoj. Da smo
(28. 2.?) da, 1992.

PREDSJEDNIK: Kakav je to sastanak bio? (Nikakav.)

Mr. MATE BOBAN: Nikakav, ništa posebno, – 27. 12. 1992. godine da su legalni ljudi, – kaže, legalni ljudi su nas postavili u Sarajevu. I, tako, da su oni potpuno ostavljeni. Ali sve apostrofirano na Sarajevo. I, normalno da su mu dali drugi biskupi, i ja osobno sam rekao da
Sarajevo, – najprije, mi nikada nismo izišli iz te vlasti, kazao sam mu kako smo mi zadržali legalitet, legitimitet Bosne i Hercegovine, kako smo mi htjeli Bosnu, – kako je to naša trajna politika, vaša isto, kako je, itd. Dakle, i, normalno to sam mu sve negirao, i tamo, daj mu kaži, zašto, gdje, i kako. A, meni su rekli, ne možemo to, – meni su rekli. A, prije toga je bilo, – da je šteta da se nismo sastajali. Tako dalje, tako. i, onda on kaže, – da je on od mene dobio dva puta, za sastankom, – a prešutio je jedan opći zahtjev, jer je teško vrijeme, da bi u ovom teškom vremenu krajno surađivali i informirali se međusobno, itd. Onda sam mu i to javno rekao. Na koncu je završilo, – Perić je govorio vrlo dobro, ali je ipak apostrofirao crkvu, kao instituciju, koja je prethodni njihov interes od neke zemlje, itd. Jer, da se nikada oni ne mogu odreći svojih
biskupija, nadbiskupija, itd. Mislim, tako je to. Ali, imao sam osjećaj da je to rekao i kao čvrsti pripadnik crkve, ali i kao da Puljića malo prihvati. I, završili smo, – Jurić je bio stalno tu s nama sjedio, bio svjedok, završili smo na način da je Perić predložio da se oformi jedna trajna
komisija, jedna komisija, kao što je u Hrvatskoj, po tri iz civilne vlasti, po tri njih iz biskupija, koji bi se međusobno sastajali, informirali, itd. Ništa više. A, da, – u biti su prihvatili svi ovu politiku. Puljić nije imao argumenata. On nam je samo, – kaže, ti si imao nešto osobno protiv mene, on govori, – ti si imao nešto osobno protiv mene, on govori, – ti si imao nešto osobno protiv mene, zbog onog sastanka kod mene, u kući, sa Alijom. Jer, on je mene jednom pozvao, ne kazujući mi kakav sastanak, itd., pozvao me kao pseto, – ja iz Sovića u Sarajevo, da tamo dođem, i kaže, – pozvao sam te, kaže, Alija bi htio sa svojim suradnicima da ovdje razgovaramo o Bosni i

Hercegovini. To je bilo u tijeku mojih pregovora sa Quetellierom. Nikada ja, – kažem nisam na to pomislio. Vi ste u zabludi, vi ste, – vi imate informacije od ljudi, koji vam samo zlo čine, – vi imate informacija od ljudi koji pričaju priče. Onda sam postavio novo pitanje, između ostalog, javno. Evo, recimo, da se ne zna krivac, ili pretpostavimo da smo mi krivi u tom dijelu, koje vi kažete da mi hoćemo odvojiti, pripojiti, i pripojiti Hrvatskoj, da smo mi krivi. Hajde, pokažite kada i gdje smo mi, ili bilo kada, i gdje smo kazali da je Kakanj, Vareš, da nije u
sastavu muslimanske konstitutivne jedinice. Ja nisam govorio o Republici, – danas Republike. I, kažite, kada je Žepče, Usore, itd., bilo na bilo koji način apostrofirano kao sastavnica hrvatske
konstitutivne jedinice. Zašto je tu napadano. Zašto je napao, poslije susreta Granića i Silajdžića, a i Deklaracije Tuđman – Izetbegović, – zašto je napao Vareš. I, onda sam im donio, isto onaj dokaz, gdje Alija kaže, – to je zapovjedno, to je zapovijed Predsjedništva države, o združenom
djelovanju snaga 1. i 3. korpusa, Vareš je napadnut sa tri strane, sjevera, juga i zapada. I, takvim združenim snagama nije mogao nitko odoljeti, a ne kao li ustaše, u tom smislu. A, Delić, onda isto tako Delić kaže, zapovjednik, – čestitam tim, ja kažem, slavnim bojovnicima,
i kaže ovako, – čestitajući im, kaže, – što ste Vareš oslobodili od ustaških zločinačkih hordi. Gospodo, vidite li to.

Dalje, onda te sitne male insinuacije, nije imao razloga, i što je govorio. Npr. kaže, – da je on htio ići u Vareš, da mu Srbi nisu dali, ali da on ima, da su to Hrvati Srbe nagovorili da njemu ne daju ići u Vareš. Ja kažem, – pa, nemojte, – kako ste tako govorili. Kaže on, – pa ima, kaže, ima tu neka priča. Ja kažem, – dobro, a što bi vi tada radili u Varešu. Ja hoću otići u Vareš. Ja kažem, pa hoćete vi, vi možete i tu u oklopnjaku Ujedinjenih naroda. Vi ste u Vareš htjeli ići na koncu, svatko vam se čudio što ste išli u Vareš, i nije baš bilo mrsko ljudima što su vam Srbi, nisu dali. Jer, vi ste išli u Vareš, kada više ni jednog Hrvata nije bilo u Varešu. Kada je potpuno svih 20
tisuća Hrvata izvršilo ovo … Što bi vi to tada išli u Vareš, osim blagosloviti vojsku Alije Izetbegovića i njegovu pobjedu. A, u Zenicu, vi ćete ići u Zenicu. Idite, pregovarajte sa Alijom, – neka Zenica samo bude slobodna za izlaz. Sve Hrvate koji tamo ostanu, ja ću doživotno hraniti, u ovom vremenu. Ja ne kažem da su… ne, ne, pazite, čekajte Predsjedniče, – ja ne kažem da se oni neće vratiti. Ali, u ovome vremenu, kada se ubijaju, mi moramo ljude spasiti. Idemo na spašavanje ljudi.

PREDSJEDNIK: Mate, tu je bila malo greška vaša, tamo, i tvoja i ovih drugih, jedna od glavnih, i to, i od crkve, i od tog, da ste dali to bez obzira na spašavanje, – da ste dali direktive da se Hrvati povlače iz … (nismo.) Jeste, jeste.

Mr. MATE BOBAN: Predsjedniče, nismo, nismo bogami. (Jeste.)

PREDSJEDNIK: Kako da ne, slušaj, već kod Kaknja, – od Kaknja, kada je
bilo, i ja sam rekao, – dajte zaustavljajte i ovo što kažeš sada, – da
ćeš sada spašavati. Kada … ode iz Zenice, nećeš ga ti moći više
vratiti, u 90%, ne.

Mr. MATE BOBAN: Ne, ne, nisam ja, ja to mislim u smislu što ljudi hoće.
Ja ne govorim o tome da mi to hoćemo, – nego što ljudi hoće, tamo koji
jesu, na koje on, kao računa, da su oni tamo, gdje bi on vršio, itd.
Prema tome, sutra je, a Komarica je lijepo tu postavio pitanje, – da
ste ga vi uvjerili – da li će sutra u bilo kakvoj konstituciji Bosne,
ako je bude, iako i on kaže, – mislim da je nema, kaže, – ali, hoće li
biti sloboda čovjeka jednaka u Banja Luci, Hrvata, kao Srbina u
Mostaru. Baš u tome smislu kaže, – to je u dokumentima, itd.

PREDSJEDNIK: To sam ja Komarici od početka kazao, – da je naša politika
da Hrvati ostanu tamo.

Mr. MATE BOBAN: Jeste, da ostaju, – to je sinoć on rekao.

GOJKO ŠUŠAK: I on to podržava.

Mr. MATE BOBAN: Ne, to je on sinoć kazao tako. I, on je ponovno mene pitao, – kaže, još nas ima 30 tisuća, 40 tisuća je iz čitave zapadne se iselilo, – što ćemo mi. Ja kažem, – ostanite dok možete izdržati na bilo koji ljudski i moralni način. Jer je vrlo važno da vi, a, ove ljude, koji su otišli, jer kaže, – neki mole da se vrate, – ove ljude sada nemojte potencirati na vraćanje, jer može im se štogod dogoditi, pa ćete imati na savjesti, ništa više nisam rekao, – mislim složio se on sa tim. Rekao je da ste mu vi to rekli.

PREDSJEDNIK: Gledaj, Mate, budimo realni, – to da se 20 tisuća ljudi, – da se 6 tisuća pokrene, – da se 20 tisuća pokrene iz Vareša, – to se morala stvoriti jedna situacija, razumiješ. Jer, nije istina da bi pobili 20 tisuća ljudi, – pobili možda tisuću, a nama bi bilo važno, razumiješ, – da ostanu, sa strateški gledano, – da ostanu, da li bila ta Bosanska republika, Muslimanska, ili ne, – sutra bi računali sa tim Hrvatima tamo. (Jasno.) Tamo, gradeći, znači, prisiljavajući Muslimane
da onda budu s nama, i zbog toga, a i zbog toga i takvog Zapada, kakvog imamo, je li. Tako da, mislim davali su, osim Kordića su spominjali još neka imena, koji su, – da su davali direktive da se …

Mr. MATE BOBAN: A, Kordić, – sve pobije, što su otišli. Pa, znate li vi, da nije bilo te politike, da tamo nije bio neki čovjek, koji je tu politiku vodio, do koje je došao fra Anđelović, pa nije htio dati otpor Kaknju, – Kakanj se mogao obraniti. Ne bi bilo ovakvih napada, uopće, na Vitez, Busovaču, Kiseljak, i ostalo, i ne bi oni imali prolaz, da se Kakanj htio braniti. Nego, to se radilo o trenutku, to se dogodilo u roku od 4, 5 sati, sve, i nastao je stampedo, i prešli su u Varešu.
Nije to bila naša, – Kordić bi danas njih, kada bi mogao sve pobio zbog toga što se nisu borili.
Pazite, Predsjedniče, vrlo lošu imamo komunikaciju gore. Imamo doduše, svakodnevno pišemo pisma, paketom pošaljemo, pisma, i na taj način komuniciramo. Inače, ne možete vi, u svako vrijeme imati što se dogodilo.

PREDSJEDNIK: A, radio i telefonske veze niste uspostavili.

Mr. MATE BOBAN: Imamo jedan telefon, – imam jedan telefon, koji, – radio imamo, paket, pisma, itd. A, imamo jedan telefon, koji se zavisi, kada oni moraju otići negdje na brdo, i onda nas zvati. Tako svaki dan jednom zovu. Sami ne znate nikada kada će zvati. A, tijekom dana
obvezno jedanput. Sada smo neki satelitski telefon gore, pa ćemo vidjeti.

PREDSJEDNIK: Vidiš Mate, oni, čitava ta hajka protiv samostalne Hrvatske, pa prema tome, i protiv Tuđmana je bila u tome, – ha, Tuđman je stvorio Bobana, Tuđman ga je imenovao, Tuđman ga je stvorio, i on provodi Tuđmanovu politiku tamo. I, prema tome, za sve je kriv Tuđman, koji preko Bobana provodi to. To je ovako općenita politika bila. Prema tome, oni razumnijim, ja sam rekao, – nisam ja Bobana izmislio, Boban je nastao iz otpora srpskoj agresiji. (I svog naroda, isto.) Da, jasno, da, iz Herceg Bosne.

Mr. MATE BOBAN: Iako je ovo prvo istina.

PREDSJEDNIK: Pa, nije istina da sam te ja postavio. Mr. MATE BOBAN: Ma ne postavio, u smislu postavljanja, nego u jednu politiku.

PREDSJEDNIK: Pa da, istina je da si nastao iz toga otpora tamo, (Tako je.), i prema tome, da sam te ja prihvatio i uključio u tu politiku, i rekao sam im, (jasno.), ima već više od pola godine, – sada ću ti otvoreno Mate reći, – kako svi, čak i oni koji su nam, koji su dobronamjerni, – koji bi htjeli Hrvatsku, koja, to Bobana, tako. Ja sam rekao, – slušajte, da nije bilo Bobana, Srbi bi zavladali tamo. A, sada, znači, kada su Muslimani pošli da osvoje, ili, ako ne sve, da dođu do mora, – šta znači, znači Bobana uklanjati, je li. Znači, unositi demoralizaciju, itd.

Tako dakle. Ali je zanimljivo, gledaj, – jedan, ne samo manje-više svi diplomate i svi ovi koji se vrte, – iz one protivničke strane, jasno, jer da bi našli, – a, čak i ovi prijatelji, koji za Hrvatsku, kako, – nego jedan Somaruga, kaže, – pa, veli, znate, nije to samo moj dojam, ne na sastanku, nego je poslije to, nego, znate, kaže, – nezgodno je veli da na zapadu, kaže, – naši ljudi, veli, nalaze, bolje, mogu uspostaviti bolji kontakt sa Karadžićem, Izetbegovićem, nego li sa
Bobanom. Znaš, takvu su atmosferu stvorili. To nije znači, njega, samo njegovo, – nego to je, razumiješ, to.

Mr. MATE BOBAN: Predsjedniče, od njih ništa ne traže, od nas sve traže. E, da. Ali, vidite, ja imam, poslije sada Somaruge, kada je otišao od mene, kod vas, – ja imam pismo od Somaruge, koje mi ne bi napisala nikakva ljubavnica, u smislu i politike, itd., itd. Dakle, razumijete.
Znam ja to, to ja znam.

PREDSJEDNIK: Mate, jedno ti govori u lice, drugo radi, radi drugo. (Da, iza leđa, da.)

Mr. MATE BOBAN: Da, drugo radi iza leđa, znam to. Ništa od njih ne traže.

GOJKO ŠUŠAK: To je, …, tako, i on Šubašića sretne u Rimu, kaže, – ja njemu govorim da će njega Tito izigrati, a on kaže, – on je imao, Predsjedniče, – to se prije nosilo, – treći red Sv. Franje, oko vrata ima pleteno, i ovih sličica Sv. Franje, ali si mogao staviti nešto sličica, itd. A, on unutra komadić papira ima, koji mu je Cherchil napisao, – … To je, – koga god posjetiš u diplomaciji, na Zapadu, to ti je otprilike poruka. Kaže, vidiš ja imam to, to je meni garancija,
Cherchil će mene spasiti. Kaže ovaj, ja ga gledam. Tako je to i to tvoje pismo, što ti kažeš, razumiješ. Kada je Cherchil sve dogovorio, onda je napisao njemu, …

Mr. MATE BOBAN: Gojko, nisam mislio da to pismo nešto vrijedi, u smislu da je on prema meni dobar, nego o tom dvostrukom moralu, i licemjerstvu. Vi, kada uzmete, Predsjedniče, kartu Bosne i Hercegovine, – vidite, nisu slučajno Englezi i Francuzi svoje vojnike dali, to se od početka vidjelo, – dali svoje vojnike u Bosnu i Hercegovinu, – oni su imali čistu namjeru, razumiješ, naše pravo destruirati, na račun da bi zaštitili srpsko pravo kroz Muslimane, itd. Vidite, nigdje nema ni jednog puta…

PREDSJEDNIK: Ne, najprije da bi zaštitili Srbe, a da bi im dali otvorene ruke da se obračunavaju sa Muslimanima, a, onda da bi čak, da nas nahuckaju sa Muslimanima, da dovršimo prema Muslimanima ono što je … da (budemo optuženi.) da mi budemo optuženi, a ne Srbi, pa to
je, da.

Mr. MATE BOBAN: Tako su i postavili svoje snage. Vidite, sve logističke centre u ovim sektorima.

PREDSJEDNIK: I, još ću ti nešto reći, Mate, još ću ti reći, ja sam toga svjestan, – oni su išli sa takvom politikom i zbog toga da bi mene oborili u Hrvatskoj, da bi oborili samostalnu Hrvatsku (Jasno.) Jer su i ono su postavili zaokret Hrvatske prema Bosnu, pogrešna je Hrvatska politika prema Bosni. To je meni jasno, Mate. Samo smo mi u toj i takvoj situaciji napokon doveli do toga, razumiješ, – da je u Zapadu prevladalo da ne smiju ići za destabilizacijom, Tuđmanu, je li. Ali, odnosno da im nije u interesu, – pokušavali su to. Ali, sada, vidiš. Tako da i sada ima još nešto, – nisi ti čitao Owenovo predavanje. Dakle, ima, i inzistira na tome, da će morati odgovarati za ratne zločine oni koji su neposredno, ne samo oni zapovjednici, negoli
politički, koji su povezani sa time, i da će Zapad morati inzistirati da se izruče sudu. I, zato inzistiraju na tim Ahmićima, Stupnom Dolu i Mostaru. Jeste li utvrdili, – tko je dao naredbu da se taj most sruši? Za to rušenje mosta, tko je dao naredbu?

Mr. MATE BOBAN: Ne može se utvrditi tko je dao.

PREDSJEDNIK: To nam je opet donijelo i u odnosu na tebe, i uopće hrvatsku politiku. To se nije smjelo desiti. Čuješ, ako su imali tako, onda su mogli tući, kada prelaze, ne rušenje mosta, i to je, Mate, da je to nekakva, zapravo …

*

… kada prelaze a ne rušiti most, i to Mate da je dogovoreno i kako su snimali dva dana kako se ruši, objavljivali od Njemačke do Amerike, tri, četiri dana kako Hrvati ruše most.

Mr. MATE BOBAN: Iz slike se ne vidi tko ruši most.

PREDSJEDNIK: Ne vidi se, ali je pripisano i nije nitko doveo u pitanje da Hrvati ruše. Oni govore Hrvati ruše, bez obzira što je slika, govore Hrvati ruše, to je tako.

GOJKO ŠUŠAK: Što je sa tim, kako se zove, iz Vareša i Kiseljaka?

Mr. MATE BOBAN: Vareška brigada je gore.

GOJKO ŠUŠAK: Ovaj optuženi, kako se zove? (Predsjednik: Rajić.)

Mr. MATE BOBAN: On je skinuo to, čim dođemo dolje izvući ćemo, on je zapovjednik, on nije učestvovao u tome. Petković kaže istraga je toku i sada je išao Milivoj Petković gore pa ga nisu mogli prebaciti iz Sarajeva sa zračne luke.

GOJKO ŠUŠAK: Imaju točna imena, ja imam izvještaj.

Mr. MATE BOBAN: Šunjić i ovi i čekamo sada potvrdu toga.

PREDSJEDNIK: Vidiš Mate što je to – Silajdžić igra sa time da sa onih 20-ak tih svojih Muslimana koji su učinili zločin da su smjenjivali i pozatvarali a mi Hrvati nismo ništa učinili.

Mr. MATE BOBAN: Predsjedniče, na taj način imamo sada 60 ljudi u zatvoru, Hrvata, vojnika. Sumnja za ubojstvo zbog krađe, itd. Ja, da vam pravo kažem, bez dokaza ne mogu optužiti kao zločinca.

PREDSJEDNIK: Ne možeš optužiti, ali u politici je igra, prema tome daj mi spisak tih 60 pa ćemo reći 60 ljudi je pod istragom i zatvoreno je zbog kršenja ljudskih prava.

Mr. MATE BOBAN: Vrlo blizu smo imena dvojice, trojice ljudi koji su – pazite Stupni Dol je vojna operacija, nije civilna operacija. To je najjače vojno uporište muslimanskih snaga sa jugoistoka koji je držao Vareš pod kontrolom. Tu je bilo dvoje, troje civila koji su ubijeni. Sve drugo su vojnici. Milivoj Petković je stvarno jedan častan vojnik, čovjek. Toliko je fin, i sada ako ovaj Šunjić što izgleda da je zapovijedao, to su Kakanjci, koji su iz Vareša prebačeni u Kiseljak i
gore se vratili njih 186 i onda kada su dobili zapovijed …

PREDSJEDNIK: Od koga su dobili zapovijed?

Mr. MATE BOBAN: Za obranu, napad. (Predsjednik: Od koga?) Od Rajića. Predsjedniče, oni su morali pokušati braniti Vareš. To je bilo za vrijeme operacije obrane Vareša. Ja ću vam dati vojnički i ostalo, ali tog Šunjića i tri, četiri imaju i to ćemo povesti, povesti ćemo stvarno pravi krivični postupak.

GOJKO ŠUŠAK: Ali, Mate, povesti ne znači ništa. To je već mjesec dana jedno, pet mjeseci drugo, sada će, kada će? Plaćamo preveliku cijenu za to. (M. Boban: Kada nisi imao ime.) Imamo informaciju – točno stoji tko je zapovjednik ide, to je grupa kriminalaca, to su radili u Travniku, u Abdićima, to su radili gore.

Mr. MATE BOBAN: Ovo je Travničanin Šunjić.

GOJKO ŠUŠAK: Po mojoj informaciji koju ja imam i tu informaciju bi ti trebao imati. To je ista grupa koja je napravila Ahmiće, znači neki u toj grupi imaju krticu koja je dala njemu snimiti. Ne može se do njih, ali može se imenovati, pa ćemo ih tražiti, neka ih traži međunarodna javnost, neka ih traži UNPROFOR, svi, ali ćemo ići u javnost, to su kriminalci. Nije se ni ohladilo u Ahmićima, ulazi BBC-i unutra, ovamo gore isto nije…

Mr. MATE BOBAN: Ulazi i UNPROFOR i CNN.

PREDSJEDNIK: Ne samo krtica nego netko tko je čak i aranžirao da dođe do toga.

GOJKO ŠUŠAK: Nije uopće bitno, ali fakat je da imamo imena nekoliko za koja se može kazati to su. Neka se dokaže da nije.

Mr. MATE BOBAN: Taj Šunjić i ovih nekoliko imena imamo. General Petković je išao gore radi toga, nisu mu dali iz aerodroma Sarajeva poći u Kiseljak, i on se prekjučer vratio. Mislim da ćemo, obećano je, Blaškić je rekao da ćemo za jedno tri, četiri dana dobiti imena koja ćemo optužiti za taj slučaj. Tako mi je rekao. Nezgodno je ako ne znaš točno kako ćeš sve ispočetka, reći da je ratni zločinac ako ne znaš točno.

GOJKO ŠUŠAK: Da si pokrenuo proces Mate…

Mr. MATE BOBAN: Pokrenuli smo istragu, ima komisija za istragu gore u
Varešu.

GOJKO ŠUŠAK: Nema nikoga nigdje objavljeno. Podignuta optužnica pa makar se dokaže krivično da je nevin, ali da si podigao optužnicu da uzbudiš svjetsku javnost, što si poveo istragu, to je ništa, to je bacanje magle u oči po njihovom. Neka se dokaže da su nevini. Neutralizirao si – po onoj informaciji nema teoretske šanse da se dokaže nevinost.

Mr. MATE BOBAN: Optužnica dolazi poslije istrage. Prema tome, ta istraga će biti, ovaj je rekao za tri, četiri dana gotova. Znakovit je taj Šunjić, taj Travničan.

GOJKO ŠUŠAK: U Mostaru Mate ubistva, na sve strane.

Mr. MATE BOBAN: Stalo je.

GOJKO ŠUŠAK: Znam da je stalo. Ne trebaš ti meni objašnjavati da je stalo, ali da nemamo jednu osobu na sudu za nešto.

Mr. MATE BOBAN: Kako nema, ja sam informiran da ima preko 50.

GOJKO ŠUŠAK: Nismo dali svijetu, nismo iskoristili.

Mr. MATE BOBAN: 42, 43 ubistva.

PREDSJEDNIK: Zbog zločina, zbog progona to je primjer kako mi primjenjujemo ista ili gora genocidna čišćenja i nitko ne odgovara i zbog toga da treba Mostar staviti pod međunarodno tutorstvo itd.

Mr. MATE BOBAN: Predsjedniče, ja sam sada počeo pismeno upućivati i zahtjeve. Sve mi imamo, taj sud, pravosuđe, imamo i policiju i sve ostalo i imao sam 5,6 ljudi s kojima sam mogao usmeno završiti i to je završeno. Podignuta je optužnica, uvedi mi sve ostalo, i nije
funkcionirano i sada pismeno kažem, rok stavim dva, tri dana itd. Sada sam počeo tako raditi da se ostavi dokaz tko to radi, tko ne radi itd. Jednostavno se mora tako. Ja vam dajem časnu riječ, i u ponedjeljak se možemo odmah vratiti.

PREDSJEDNIK: Na temelju čega misliš da ćemo se u ponedjeljak vratiti?

Mr. MATE BOBAN: Mislim da od ovih pregovora neće ništa biti. Neće Alija Izetbegović prihvatiti apsolutno ništa, ako mu postavite od Bosne i Hercegovine samo 100 kvadrata on neće prihvatiti da to nije Bosna i Hercegovina, neće Muslimani to prihvatiti, siguran sam u to. Možda neki
drugi Muslimani bi prihvatili ali možda će tu biti hrvatsko-srpski odnosi, da će debelo razgovarati s vama oko međusobnog priznanja.

PREDSJEDNIK: Vidi Mate, nije interes zapada da dođe samo do hrvatsko-srpskih odnosa. Interes zapada je sada da stvore tu bosansku muslimansku, pa prema tome…

Mr. MATE BOBAN: Do kraja tjedna ćemo vidjeti za te optužnice.

GOJKO ŠUŠAK: Ja mislim da će nešto biti.

Mr. MATE BOBAN: Amerikanci su se od toga vrlo odmakli.

PREDSJEDNIK: Nije istina, naprotiv Mate.

GOJKO ŠUŠAK: Ja zato to i kažem.

Mr. MATE BOBAN: Oni su ih prevarili, zadnji puta su ih prevarili, i Readman i oni su uvjeravali vas da će potpisati, pa sam mislio i po onome što Christofer izlaže, kroz to kažem, nemam ja nikakvih drugih podataka. Humanitarno, humanitarno.

PREDSJEDNIK: Mate, znači, krajnje mirno, tolerantno za sporazum ne popuštajući ništa i čak tražeći da se ispravi ono što se tiče Neuma, ne može biti nikakvog koridora prema Neumu, nekakvog teritorija nego samozajednička…

Mr. MATE BOBAN: Agencija za izgradnju turističkih objekata.

PREDSJEDNIK: Da, ali Mate razmisli o ovome. Budući da je pred svijetom stvorena takva situacija da si ti taj koji su zapravo zapreka rješenju toga bosansko-hercegovačkog problema kako je to u interesu zapada, javnosti, taj koji je onemogućio suradnju sa Muslimanima, možda ćemo morati u interesu Hrvatske ići za tim i to je zapreka i još nešto da vladaš sam tamo, da nema Vlade i uopće da su organiziraniji i mi i Muslimani i negoli što je Hrvatska republika i to mi onda govori kao savjet. Možda bismo morali ići na interes toga da dovedemo to do kraja što prije, da suzbijemo te optužbe. Možda bismo morali tražiti neko rješenje da skinemo taj pritisak na tebe konkretno i na hrvatsku politiku.

Mr. MATE BOBAN: Čvrsta je vaša odluka i ja sam spreman bez pogovora i
bez ikakvih frustracija osobnih ili bilo što…

PREDSJEDNIK: Mate ja ti govorim prijateljski, ne samo sa političkog stanovišta, ja znam tvoje zasluge i prema tome dok sam ja živ ti nećeš biti zaboravljen niti ću dopustiti da – pola godine imam već takve zahtjeve ali ako bismo tu morali neko Vijeće hrvatsko, ne znam što, to je ionako prelazno, treba argumentirati, mi smo bili u svojoj politici za uniju, Alija je potpisao razlaz sa BH, prema tome, to je jedno prelazno rješenje dok se srpsko pripoji Srbiji, oni svoje. Ti ćeš meni ostati u okviru hrvatske politike, ako znači ako bi morali zbog te međunarodne situacije takva kakva jeste, možda da kažemo nije to Boban, nego je to situacija, možda da imaju… ili da kažemo Boban zbog bolesti momentalno ne može obavljati svoju dužnost ili pak vijeće neko, i tko onda u daljnjim pregovorima tko bi mogao biti taj koga bismo – jer problem je za zapad. Znači, nekoga tko može razgovarati sa tim i takvim Muslimanima a oni neće sa Bobanom jer sa Bobanom ne mogu, u tome je problem.

Mr. MATE BOBAN: Oni sa mnom razgovaraju.

PREDSJEDNIK: Govore od Beča i Bonna do jednog Washingtona, da ne govorimo o Ankari, Teheranu, itd. Koga, znači od tih naših hrvatskih gradova, možemo imati i povjerenje koje će provoditi našu politiku, da kažemo evo, i tu ne bismo morali ići na to da on bude predsjednik
republike. Tko bi bio taj čovjek?

Mr. MATE BOBAN: Može biti četiri, pet momaka koji su najpovjerljivi sa HDZ-om i organizacijom…

PREDSJEDNIK: Mora biti pametan, mora biti takav da bude pametan, da bude dovoljno fleksibilan a i nepopustljiv s Muslimanima, a prihvatljiv za svijet. Kada bi po mogućnosti znao još i jezik, itd. Koga bi isto tako i taj naš narod prihvatio da pregovara.

Mr. MATE BOBAN: Ja to moram promisliti da vam dam prijedlog. Ja znam za ono što ste malo prije… toliko sam se umorio fizički, tri godine ja spavam otprilike 4 sata dnevno itd, i mislim da veoma malo ima ljudi, koji hoće voditi ovu stvar kako treba.

PREDSJEDNIK: Znam ja to Mate.

Mr. MATE BOBAN: Ne govorim da ne znate, nego hoću vam reći to jer ako ja to ne samo za Hrvatsku, ja uvijek znam kada se spomene u tim kuloarima i kontekstima moje ime to je udarna točka na predsjednika Hrvatske države. Ja i danas kažem da nema Hrvatske države bez vas i
budite sigurni ako je ne održimo, dok ste vi živi neće biti Hrvatskedržave. Momentalna je situacija takva i naža…

PREDSJEDNIK: Momentalna situacija je takva, nažalost je takva.

Mr. MATE BOBAN: Da bude drugačije ako mi ne utvrdimo svoje granice neće biti Hrvatske države, jer je ruše iznutra, na svoj način naravno. Prema tome, sve što vi zaključite, apsolutno bez ijedne riječi pogovora ja ostajem.

PREDSJEDNIK: Mate, ako bi se stvari tako kretale, meni kažu zašto nemate čovjeka koji može razgovarati, mi znamo tko su oni, ali molim itd., itd.

Mr. MATE BOBAN: Kako nisam, tri godine razgovaram. Razumijem vas.

PREDSJEDNIK: Možemo naći rješenje, znači, bolestan, ili čak otići van
da naučiš jezik tri mjeseca, u svakom slučaju Mate…

Mr. MATE BOBAN: Nema problema.

PREDSJEDNIK: Ali moramo naći, ili pak ostati u Splitu, u bolnici, hotelu, i to ćemo se dogovoriti. Ali je formalno da nađemo jednog čovjeka za kojega mi neće moći reći u interesu je zapada da se stvori ta republika da bude vezana za Hrvatsku – preko Hrvatske na zapad.
Prema tome, dajte takvog čovjeka koji može razgovarati s njima. To je to. To je najgore.


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)